Scheepsregister

De historische (visserij)schepen die een ligplaats hebben in de Historische Westhaven, zijn opgenomen in een authentiek scheepsregister. In dit register is zoveel mogelijk informatie opgenomen over hun visserijverleden.

De schepen zijn herkenbaar aan het karakteristieke SHWU vaantje.

Klik hier voor het register.

Voor opname in het Scheepsregister van de Stichting Historische Westhaven Urk / Register Historische Visserijschepen Zuiderzee / IJsselmeer komen uitsluitend schepen in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

1. Lid van (landelijke) Vereniging Botterbehoud;

en/of

2. Een authentiek visserijschip dat aantoonbaar (d.m.v. inschrijving in Visserijregister Scheepvaartmuseum Vlaardingen) is gebruikt voor de visserij op de Zuiderzee of het IJsselmeer, dat nog zoveel als mogelijk in de authentieke staat verkeert;

en/of

3. Een replica van een onder lid 2 bedoeld visserijschip.

Voor alle schepen gelden daarnaast de volgende voorwaarden:

1. Indien voorzien van zeilen, zijn deze vervaardigd uit katoen;

2. Originele zeilvallen en zeilschoten;

3. Houten vaarbomen etc.;

4. IJzer beslag, dus geen roestvrijstaal;

5. Geen fel gekleurde (winter) afdekzeilen;

6. Voorzien van een visserijmerk;

7. Originele rompkleuren;

alt

SHWU-vlag